EMC Standartları Nelerdir

EMC Standartları Nelerdir

Günümüzde sivil standartlar içinde çok kullanılanı standartlardandır . EN standartları kendi içinde temel ,  gerçek   ve ürün  standardı olmak üzere 3 grupta toplanır Temel standartlar genel amaçlı standartlardır ve test yöntemlerini, test sınır değerlerini içerirler. Jenerik ve ürün standartları tarafından referans olarak verilirler. Bağışıklık testleri  standartları emisyon testleri ise standartları temel alınarak hazırlanmıştır. Gerçek standartlar ürüne özgü standart bulunmadığı durumda başvurulması gereken temel standartlardır. Genel olarak gerçek standartlar test sınır değerlerini tanımlar ancak test yöntemi için ilgili temel standartlara atıfta bulunur. Ürün standartları ise belirli bir ürün ailesi için özel test şartlarını ve yöntemlerini tanımlar. Ürün ailesi, benzer ürünlerin oluşturduğu gruba verilen isimdir.

Bu standartlar test yöntemleri ve test sınır değerleri için temel standartlara atıfta bulunabilir. Testlerin uygulanması sırasında temel standarttakinden farklı, ürüne özgü değişiklik varsa bunları tanımlar. Standartlarının öncelikli amacı, ürünlerin AB içindeki herhangi bir yerde satışa sunulmasından önce sağlanması gereken temel şartları ortaya koymaktır. Bu koşulları sağlamakla birlikte ticaretin önündeki teknik engellerin kalkması ve ürünlerin serbest dolaşımı hedeflenmiştir. EMC yönetmeliğine göre üretilen bir cihazın uygunluğunun gösterimi için öncelikli olarak uyumlaştırılmış standartlara göre öz-belgelendirme gereklidir. Buna ilave olarak cihaz için bir “Teknik dosya” hazırlanmalıdır. Hazırlanacak olan teknik dosyanın, ürüne ve üreticiye göre değişmekle birlikte temel olarak aşağıdaki başlıkları bulundurması beklenir.

Uygulanacak olan testlerin belirli bir disiplin dahilinde tanımlanmış olması gerekir. Bunları tanımlayan ve gerekleri çerçeveleyen EMC standartlarıdır. Standartlar, ürünlerin kalitesini belirleyen temel unsurlardır. Standartların belirtmesi gereken iki önemli konu “test sınır değerleri” ve “test yöntemleri”dir. Cihazların çalıştığı ortamlar, genelde daha sıkışıktır ve cihazlar bir metal kabine veya rafa monteli olarak kullanılır. Topraklama sistemi sıkı bir şekilde tanımlanmıştır ve doğru şekilde uygulanmaktadır. Bu şartlara göre sahip olunması gereken EMC kriterleri sivil kriterlerden farklı olmaktadır. Cihaz bazında EMC testlerini anlatan temel askeri standart MIL-STD 461/462’dir.

 

Teknik Değerlendirme 

  • Uygulanan testler, bağlı kalınan standartlar
  • Test sonuç raporları, 
  • EMC tasarım özellikleri,
  • Sahip olduğu sertifikalar,
  • CE deklarasyonu.