EMC Ölçüm Cihazları

EMC Ölçüm Cihazları

Evlerde kullanılan radyo/TV alıcıları,

Endüstriyel üretim cihazları,

Amatör radyo cihazları,

Mobil ve ticari radyo, telefon cihazları,

Tıbbi ve bilimsel cihazlar,

Bilgi teknolojilerine yönelik cihazlar,

Evlerde kullanılan elektronik cihazlar,

Havacılık ve denizcilikte kullanılan radyolar,

Eğitimle ilgili elektronik cihazlar,

Haberleşme ağları ve ilgili cihazlar,

Radyo/TV vericileri

Flamanlı ve florasan lambalı aydınlatma cihazların maruz olduğu elektromagnetik dalgalardan etkilenmemesi,

Kendisinin neden olduğu elektromanyetik dalgalardan etkilenmemesi gerekir.

EMC testlerinin en önemli kısmı; test düzeneği ve test koşullarıdır. Test düzeneklerinin standartlarda verilen biçimde olması, test sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği için birincil önceliklidir. Bu doğrultuda, EMC testleri özel test ortamları gerektirmektedir.

Yayınım testleri, cihazın bulunduğu ortama yaymış olduğu elektromanyetik enerjiyi değerlendirirken, bağışıklık testleri, ortamdaki elektromanyetik enerjinin cihazı ne derece etkilediğini inceler. Bu iki temel konu, enerjinin “bağlaşım yoluna” göre de “iletkenlik yoluyla” veya “uzaysal ışıma yoluyla” uygulanan 2 farklı test ile değerlendirilir.

 

Test Yapılabilen Ürün Standartları

  • EN 61000-6-1 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif sanayi ortamları için Bağışıklık Standardı 
  • EN 61000-6-2 Endüstriyel çevreler için bağışıklık 
  • EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı 
  • EN 61000-6-4 Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı 
  • EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbî Cihazlar - Elektromanyetik Uyumluluk - Kurallar ve Deneyler 
  • EN 55024Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri 
  • EN 62052-11Elektrik ölçme donanımı(a.a.) – Genel kurallar, deneyler : Sayaç 
  • EN 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletler ve Benzeri Cihazlar İçin Özellikler- Yayılım 
  • EN 55014-2 Elektromanyetik Uyumluluk-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar İçin Bağışıklık Kuralları- Ürün Aile Standardı 
  • EN 61326Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar-Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Şartları