Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon emc

Hizmet verilen kuruluşlarımız  , ürün ve hizmet belgelendirme faaliyetlerini ya da ölçümlerini , analizlerini , testlerini, muayene ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürürmeleri, tarafsız ve bağımsız davranmak ve çalışmalar sırasında her zaman objektif kalmak.

Ürünlerimizin  ve hizmet belgelendirme faaliyetlerimizin olsun, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetlerinde olsun, gizlilik ilkesinden hiçbir şekilde taviz vermemek.

Çalışmalar sırasında, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin gerektirdiği koşullara ve Avrupa Birliği direktif ve yönetmeliklerine tam ve eksiksiz olarak uymak.

Faaliyetlerini sürdürürken, müşteri odaklı bir yönetim anlayışı sergilemek ve bütün müşterilerine eşit koşullarda hizmet sunmak.

Her zaman müşterilere, eşit hizmet vermek.

Belgelendirme çalışmaları veya test ve muayene çalışmaları dendiği zaman ilk akla gelen ve ilk tercih edilen kuruluş olmak.

Bu sektörde faaliyet gösteren rakipleri arasında her zaman birinci sırada olmak.

Bütün sektördeki  rakiplerimizi önemsemek, ciddiye almak ve her zaman onlarla rekabet içinde olmak 

Çalışmalarımı titizlikle sürdürmek.

Hizmet verilen kamu veya özel bütün kuruluşlara karşı dürüst davranma ve onların güvenini kazanmaya çalışmak.

Gerçekleştirilen bütün çalışmalarda ve sunulan bütün hizmetlerde, kendini sürekli geliştiren, iyileştiren ve dinamik bir kuruluş olmak ve bulunduğu sektörde lider olmaya çalışmak.

Aynı zamanda sorumluluk duygusu ile hareket etmek ve çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda duyarlı olmak ve bu anlayışını hizmet verdiği müşterileri ile paylaşmak.

Bütün faaliyetlerini, çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde gerçekleştirmek.

Şirket olarak, yönetici ve çalışanları ile birlikte her zaman iyi bir ekip olmak ve çalışan memnuniyetini esas almak.

Hizmet verilen kuruluşlar ile ileriye dönük ve uzun vadeli bir iş ilişkisi kurmak.

Müşterilerin karşısına her zaman pratik ve ekonomik çözümlerle çıkmak.

Her zaman hızlı ve kaliteli hizmet vermek.

 

Şirketimizin Misyonu

Kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren müşterilerin, işletmelerinde yönetim sistemlerinin kurulma çalışmalarını yönetmek.

Yönetim sistemlerini kurmuş ve yöneten işletmelerin talep etmeleri durumunda, belgelendirme çalışmalarını yapmak.

Yönetim sistemlerinin kurulması veya belgelendirme çalışmaları sırasında ya da belge alındıktan sonra yapılacak ara denetimler sırasında, yapılması gereken ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalar sonunda gerekli belge ve raporları düzenlemek.

Aynı zamanda kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren gereken çalışma ortamları ve ekipmanlar ile ilgili ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme taleplerini yerine getirmek.

Belgelendirme ve gerekse test ve muayene çalışmaları ile ilgili olarak, işletmelerin talepleri doğrultusunda, yönetim sistemleri temel eğitimi, iç denetçi eğitimi, dokümantasyon eğitimi, süreç yönetimi eğitimi, problem çözme teknikleri eğitimi, sürekli iyileştirme ve benzeri eğitim programlarını organize etmek ve katılımcılara sertifika vermek.

Bütün bu hizmetleri doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde ve güvenilir olarak verebilmek için, bir yandan konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmak, diğer yandan hızlı, eksiksiz ve kaliteli bir hizmet verebilmek için, en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıysahip olmak.