Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi İçin Test Standartları

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi İçin Test Standartları

EMC-Yansımasız Oda Testleri

 • TS EN 61000-4-3 (80MHz-8GHz) Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı
 • (TS EN 55011, TS EN 55013, TS EN 55022) (30MHz-18GHz) Yayılım Bozulması

 

EMC-İletim Yoluyla Bağışıklık Kafesi

 • TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim, Patlama Bağışıklığı
 • TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından End. İletilen Bozulmalara Karşı Bağ.
 • TS EN 61000-4-8 Şebeke Frekanslı Manyetik Alana Karşı Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-9 Darbe Şeklindeki Manyetik Alanlara Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-10 Sönümlü ve Osilasyonlu Manyetik Alan Deneyi
 • TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri

 

EMC-Radyo TV Bağışıklık Kafesi Testleri

 • TS EN 55020 Anten Giriş Bağışıklık Testi (S1)
 • TS EN 55020 RFI Gerilimlere Karşı Bağışıklık Testi (S2a)
 • TS EN 55020 RFI Akımlara Karşı Bağışıklık Testi (S2b)
 • TS EN 55020 Yayılan Alanlara Karşı Bağışıklık Testi (S3 )
 • TS EN 55020 Ekranlama Etkinliği Testi (S4)

 

EMC-Aydınlatma Ekipmanları Testleri

 • TS EN 55015 Aydınlatma cihazlarından iletilen ve yayılan bozulma ölçümleri:
 • Bağlantı ucu bozulma gerilimi(9kHz-30MHz)
 • Manyetik alan yayılım bozulması(9kHz-30MHz)

 

EMC-İletilen Emisyon Testleri

 • TS EN 55011, TS 55013, TS EN 55014-1, TS EN 55022 Bağlantı ucu bozulma gerilimi(150kHz-30MHz)
 • TS EN 55014-1 Bağlantı ucu bozulma gücü(30-300MHz)

 

EMC-Tıkırtı(Click) Testleri

 • TS EN 55014-1 Tıkırtı (Click-İletilen süreksiz bozulma) ölçümleri: (150kHz, 500kHz, 5MHz, 30MHz frekanslarında)

 

EMC-Harmonik & Kırpışma Testleri

 • TS EN 61000-3-2 Harmonik akım bozulmaları
 • TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Deneyi
 • TS EN 61000-4-13 Harmonik Bağışıklık Deneyleri

 

EMC-Açık Alan Testleri

 • TS EN 55011, TS EN 55013, TS EN 55022 Yayılım bozulması ölçümleri

 

Genel Test Standartları

 • TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-3 Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi (20MHz – 3GHz, 30V/m)
 • TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-8 Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-9 Darbe Şeklindeki Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık Deneyi
 • TS EN 61000-4-16 0Hz – 150 kHz Frekans Aralığında İletilen Ortak Mod Bozulmalar
 • TS EN 61000-3-2 Akım Harmonikleri Yayınımı
 • TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri
 • TS EN 55011, TS EN 55025, TS EN 55022 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi
 • TS 4008 EN 55014-1, TS EN 55014-2 Ev Aletleri, Elektrikli Aletler ve Benzeri Aparatlar
 • TS EN 61000-6-1, TS EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları
 • TS EN 61000-6-2, TS EN 61000-6-4 Sanayi Ortamı Cihazları
 • TS EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbi Cihazlar
 • TS EN 61326-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar
 • TS EN 61204-3 Düşük Gerilim Güç Kaynakları (D.A Çıkışlı)
 • TS EN 301 489-1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları – Radyo Cihazı ve Hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri
 • TS EN 12015, TS EN 12016 Asansörler, Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan Kontrol Düzenekleri
 • TS EN 60974-10 Ark Kaynağı Cihazları
 • TS EN 62040-1, TS EN 62040-2 Kesintisiz Güç Sistemleri (KGS)
 • TS EN 62310-2 Statik Aktarma Sistemleri – Bölüm 2: Elektromanyetik Uyumluluk Şartları
 • TS EN 50293 Yol Trafik İşaret Sistemleri
 • TS 7425 EN 60730-1 Otomatik Kontrol Düzenleri
 • TS EN 50130-4 Elektromanyetik Uyumluluk – Yangın, Hırsız ve Genel Amaçlı Alarm Sistemleri için Bağışıklık Deneyleri
 • TS EN 50270 Yanıcı ve Toksik Gazları Algılayan Cihazlar
 • TS EN 61547 Genel Aydınlatma Amacıyla Kullanılan Cihazlar
 • IEC 60533 Gemilerdeki Elektrikli ve Elektronik Kurulumlar
 • TS EN 50121-3-2 Demiryolu Uygulamaları-Elektromanyetik Uyumluluk Bölüm 3-2: Tren – Avadanlık
 • TS EN 60255-26 Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Elektromanyetik Uyumluluk Kuralları
 • OIML R 117-1 Dinamik Sıvı Ölçüm Sistemleri
 • ISO 7637-2, ISO 7637-3 Otomotivlerde Kullanılan Elektrikli, Elektronik Cihazlar

 

EMC Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Bağışıklık Testleri

 • TS EN 61000-4-2 Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık (Havadan:2-16.6kV,Temasla:1-8kV)
 • TS EN 61000-4-3 Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz-1GHz,1-3-10V/m)
 • TS EN 61000-4-4 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/ Patlama Bağışıklığı(Güç Portlarına:0.5 4kV,2.5kHz-5kHz ;Data Portlarına:0.25-2kV, 5kHz)
 • TS EN 61000-4-5 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık(0.5-4kV aralığındaAçık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50ms,Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms)
 • TS EN 61000-4-6 RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz-230MHz aralığında;1,3,10 V seviyelerinde)
 • EN 61000-4-8: Şebeke frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık(3,30 A/m)
 • TS EN 61000-4-11 Gerilim Çukurları,Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık (%0.UT-%100.UT ‘de 0.05-9999ms sürelerinde)
 • TS EN 61000-4-12: Salınımlı Dalgalar Bağışıklık
 • TS EN 61000-4-18 Sönümlü Salınımlı Dalgalar Bağışıklık

 

EMC Laboratuvarlarında Gerçekleştirilen Yayınım Testleri

 • TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi(150kHz – 30MHz)
 • TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Yayılım Bozulması(30MHz-1GHz)
 • TS EN 61000-3-2 Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
 • TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma(Kısa ve Uzun süreli)