EMC Testi Nedir

EMC Testi Nedir

EMC: Türkçesi elektromanyetik uyumluluk olarakta bilinir. Adındanda  anlaşılacağı gibi herhangi bir cihazın manyetik özelliklerinin istenilen şartları karşılaması esasına dayanmaktadır.

Türkiye’de tasarımın son aşamasına gelmiş ürünler Test edilmek üzere test laboratuvarlarına gönderilir Ürünün belli gereksinimleri her ürünün kendi türüne has bir standardı vardır ve her biri için alt-üst değerler ve teknik özellikler belirtilmiştir. Ürünün karşılayıp karşılamadığına ve resmi nitelikli raporlar hazırlanır ve Üretici firmaya teslim edilir. Test sonuçları olumlu ise firma bu belgeleri işaretleme işlemlerinde ( CE işaretlemesi, TSE işareti, vs) kullanır, olumsuz ise bunun nedenleri belirlenir ve söz konusu ürün üzerinde testleri geçecek şekilde yeniden tasarım yapılır ve yeniden test edilir.

Ürünlerden kendi üzerine gelen Elektromanyetik dalgalardan etkilenmemesi ve etrafa yaydıkları elektromanyetik dalgalarla canlıları  etkilememesi beklenir.

Bunları belirlemek üzere manyetik dalgalar için belirli değerler vardır ve test merkezlerinde bu değerler kontrol edilir.

Yarı- yansımasız veya tam-yansımasız bir odada ürün üzerine özel bir anten ve dalga üretici cihazlar yardımıyla elektromanyetik dalgalar gönderilir ve çalışmasını sorunsuz devam edip etmediği kontrol edilir.  Aynı zamanda ürünün elektrik ve girdi çıktı soketleri varsa çalışma değerleri kontrol edilir. Değerler dışına çıkan ürünler testi geçemez demektir.

Bir elektromanyetik  girişim  probleminde üç temel unsur şunlardır: 

 • Kaynak, 
 • Kuplaj Yolu  
 • Etkilenen sistem

Günümüzde EMC, çok daha hassas şekilde üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Askeri alanlardan uzay teknolojilerine, tıptan endüstriyel uygulamalara veya otomotiv sektörüne kadar her kesim EMC gereklerine uymak durumundadır.  

 

Elektromanyetik Parazite Bağışıklık Ölçümleri

 • Implus formunda Fönomenler: Statik Elektriğin Deşarjı Electrostatic Discharge, İletkenlerde ani darbe gerilim sivrilikleri
 • Sürekli veya implus formunda Fönomenler: Radyasyon yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, İletkenler yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, 50-Hz- Manyetik alanı yoluyla yüksek frekanslı etkilenme
 • Aşırı gerilim sıçraması, gerilim kesintileri gibi diğer Fönomenler-Voltage dips&Interrupts 
 • Ulusal  radyo ve televizyon alıcıları, 
 • Sanayi üretim ekipmanı, 
 • Mobil radyo donanımı, 
 • Mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı, 
 • TIbbi ve bilimsel aletler, 
 • Bilgi teknolojisi donanımı, 
 • Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, 
 • Hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları, 
 • Elektronik eğitim araçları, 
 • Telekomünikasyon ağları ve ekipmanları, 
 • Radyo ve televizyon yayını vericileri, 
 • Lambalar ve floresan lambalar. 

Yukarıda sayılan araçlar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli Elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.