EMC Testi Nedir

EMC Testi Nedir

EMC (Electromagnetic Compatibility) testi, elektromanyetik uyumluluk testidir. EMC testi, cihazların elektromanyetik alanlardan etkilenmemesi ve diğer cihazların elektromanyetik alanlarından etkilenmemesi için yapılan bir testtir.

EMC testi, cihazların elektromanyetik uyumluluk kriterlerine uygunluğunu doğrulayan bir testtir. EMC testi, cihazların elektromanyetik alanlardan etkilenmemesi ve diğer cihazların elektromanyetik alanlarından etkilenmemesi için yapılan bir test olduğu için, cihazların üretim, paketleme ve satış süreçlerinde yapılır.

EMC testi, cihazların elektromanyetik uyumluluk kriterlerine uygunluğunu doğrulayan bir testtir. EMC testi, cihazların elektromanyetik alanlardan etkilenmemesi ve diğer cihazların elektromanyetik alanlarından etkilenmemesi için yapılan bir test olduğu için, cihazların üretim, paketleme ve satış süreçlerinde yapılır. Cihazların EMC testine tabi tutulmaları, cihazların CE işareti verme kriterlerine uygunluğunu doğrulayan bir zorunluluktur.

Tüm elektrikli cihazlar veya tesisatlar birbirine bağlandığında veya birbirlerine yakın olduklarında birbirlerini etkiler; örneğin; TV setleri, GSM telefonlar, radyolar ve yakındaki çamaşır makinesi veya elektrik hatları arasındaki parazitler. Elektromanyetik uyumluluğun (EMC) amacı, tüm bu yan etkileri makul kontrol altında tutmaktır. EMC, uyumsuzluğu azaltmak ve bağışıklık sistemini geliştirmek için mevcut ve gelecekteki tüm teknik ve teknolojileri belirler.

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) 2014/30/EU Direktifi , elektrikli ve elektronik ekipmanların elektromanyetik bozulma oluşturmamasını veya etkilememesini sağlar.

EMC yönergesi , amaçlandığı gibi kullanıldığında, diğer ekipmanların yanı sıra radyo ve telekomünikasyonun rahatsız edilmemesini sağlamak için ekipmandan kaynaklanan elektromanyetik emisyonları sınırlar . Yönerge ayrıca, bu tür ekipmanların parazitlenmeye karşı bağışıklığını da yönetir ve bu donanımın amaçlandığı şekilde kullanıldığında radyo emisyonlarından rahatsız edilmemesini sağlamaya çalışır.

Temel amaçları direktifler EMC ile ilgili ekipmanın uyumluluğunu düzenleyen şunlardır:

 • Ekipmanın (cihaz ve sabit tesisatlar) piyasaya sürüldüğünde ve / veya hizmete alındığında EMC gereklerine uyması gerekir
 • Uygulanması iyi mühendislik uygulamalarına AB ülkelerinin yetkili makamları uyumsuzluk durumlarda önlemleri uygulayabilir imkanı ile, sabit tesislerde gereklidir.

Hemen hemen tüm elektrikli ve elektronik cihazlar bir şekilde veya dolaylı şekilde 'girişim' oluşturabilir. Açık bir örnek, elektrikli matkapların veya yetersiz şekilde bastırılmış motosiklet motorlarının neden olduğu radyo parazitidir. Bunlar, en sevdikleri müzik veya TV programını dinleyenler için en azından parazite ve hayal kırıklığına neden olur. Diğer uçta ise acil durum telsiz iletişimi, uçak navigasyon sistemleri vb. bozulabilir.
Bu müdahale mutlaka sadece “yayılmış” bir fenomen değildir, bir evde veya ofis bloğunda elektrik dağıtım kablosu aracılığıyla bir üründen (kaynak) diğerine (mağdur) iletilebilir.
Başka bir girişim türü de, aydınlatma sistemleri de dahil olmak üzere hemen hemen her elektronik üründeki güç kaynağı devrelerinin neden olmasıdır. Bu devreler şebekeden 'harmonik' akımlar çekerek şebeke besleme voltajını bozmak için iyi bilinmektedir. Bu harmonikler, 50 / 60Hz beslemede katları olan ve elektrik dağıtım şebekesinde arızalara yol açabilen frekanslardadır.
Yukarıdakilerin tümü bir ya da başka tür 'emisyon' ile ilgilidir. Tüm bunların toplamı, ortamda bir elektriksel gürültü seviyesi yaratır. Bazı ortamlar (endüstriyel alanlar gibi) diğerlerinden daha kötü olacaktır ve bazı ortamlar (örneğin, evde) daha sessiz olmalıdır.
Yayılan emisyonlardaki enerji büyük ölçüde voltaj stresi veya manyetik alandan veya (her ikisi de radyo frekanslarında) meydana gelebilir. Hepsi elektromanyetik emisyon formlarıdır.
Madalyonun diğer tarafı, ürünlerin kullanılması beklenen ortamda tatmin edici bir şekilde çalışabilmelerini sağlamaktır. Bu, elektromanyetik gürültüye karşı duyarlılığının (veya bağışıklığının) bir ölçüsüdür . Yine, bu önlemin birkaç yönü vardır. Sadece yayılan ve iletilen RF gereklilikleri değil, ESD, manyetik alanlar, ana güç arızası, düşmeler ve kararmalar var. Resmi liste için daha sonra bakınız.
AB direktifinin amacı (ve ABD’deki FCC kuralları), tüm emisyonların düşük tutulması ve tüm bağışıklık seviyelerinin yüksek tutulması ve böylece sorunların önlenmesi için geniş bir güvenlik marjı yaratılmasıdır. Bu, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ilkesidir. Bu ilke ile uyumlu ilan edilen ürünler EMC Uyumludur.

AB'de, tüm elektrikli ürünler EMC Direktifi kapsamındadır. ABD'de, tüketici, BT ve RF kullanan / üreten tüm ürünler, Avustralya / Yeni Zelanda'da yalnızca emisyonları dikkate almalıdır, ancak bu tüm elektrikli ürünler için geçerlidir. Bu nedenle, ürünün satılacağı veya kullanıldığı bölgede geçerli olan kuralları kontrol etmek önemlidir. EMC kurallarının mevcut olduğu her durumda (ve bu, neredeyse tüm gelişmiş dünya anlamına gelir), EMC uyumluluğu zorunludur ve tüm ürünlerin geri çekilmesi de dahil olmak üzere cezalar uyumsuzluk için uygulanır.

Ürünlerinizin uyumlu ve tutarlı olmasını sağlamalısınız. Bunu sağlamanın en iyi yolu açıkça emisyonları ölçmek ve bağışıklığı test etmektir. Ürününüz düşük hacimli ise, tek bir örnek test edilir, ancak ürün hacimli üretimdeyse, numune düzenli olarak test edilmelidir.

Yansımasız Oda
Yansımasız Oda

Uyum stratejiniz ürünlerinizi kontrol etmek için test laboratuvarları kullanmak veya kendiniz test etmek veya ikisinin bir kombinasyonunu kullanmak olabilir. Optimum yol, ürün hacmine ve test edilecek farklı ürün sayısına bağlıdır. Genel olarak, yılda beşten fazla test gerekliyse, kendi kendine test kolaylık, maliyet ve zaman çizelgesinde açık avantajlar sunar.

Geliştirme döngüsü boyunca bir ürünün test edilmesinde belirgin faydalar vardır. Pahalı olarak yeniden tasarlanır ve buna bağlı gecikmeler önlenir. Gereksinimlerin bu yönü gerekli olmasa bile, istediğiniz zaman ve bir test laboratuvarı için rezervasyon yaptırıp seyahat etmek zorunda kalmadan test edebilmenin kolaylığı önemlidir.
Ancak temel gerçek şu ki, yeni ürün geliştirmelerinin uyumluluğunu ne kadar erken kontrol etmeye başlarsanız, o kadar iyi. Bir ürün geliştirme döngüsünün sonunda yapılan başarısız bir test, ürünü yeniden tasarlamak için gereken çaba açısından son derece pahalı olabilir; ayrıca, 'pazara çıkış zamanı' üzerinde bir etkisi vardır.

Birçok standart test tekniği özel test alanları ve/veya test odaları gerektirir. EUROLAB, ürününüzü kendi ortamınızda güvenle test etmenizi sağlayan ekibini ve altaypısını benzersiz teknikler araştırmış ve geliştirmiştir.

EMC: Türkçesi elektromanyetik uyumluluk olarakta bilinir. Adındanda  anlaşılacağı gibi herhangi bir cihazın manyetik özelliklerinin istenilen şartları karşılaması esasına dayanmaktadır.

Türkiye’de tasarımın son aşamasına gelmiş ürünler Test edilmek üzere test laboratuvarlarına gönderilir Ürünün belli gereksinimleri her ürünün kendi türüne has bir standardı vardır ve her biri için alt-üst değerler ve teknik özellikler belirtilmiştir. Ürünün karşılayıp karşılamadığına ve resmi nitelikli raporlar hazırlanır ve Üretici firmaya teslim edilir. Test sonuçları olumlu ise firma bu belgeleri işaretleme işlemlerinde ( CE işaretlemesi, TSE işareti, vs) kullanır, olumsuz ise bunun nedenleri belirlenir ve söz konusu ürün üzerinde testleri geçecek şekilde yeniden tasarım yapılır ve yeniden test edilir.

Ürünlerden kendi üzerine gelen Elektromanyetik dalgalardan etkilenmemesi ve etrafa yaydıkları elektromanyetik dalgalarla canlıları  etkilememesi beklenir.

Bunları belirlemek üzere manyetik dalgalar için belirli değerler vardır ve test merkezlerinde bu değerler kontrol edilir.

Yarı- yansımasız veya tam-yansımasız bir odada ürün üzerine özel bir anten ve dalga üretici cihazlar yardımıyla elektromanyetik dalgalar gönderilir ve çalışmasını sorunsuz devam edip etmediği kontrol edilir.  Aynı zamanda ürünün elektrik ve girdi çıktı soketleri varsa çalışma değerleri kontrol edilir. Değerler dışına çıkan ürünler testi geçemez demektir.

Bir elektromanyetik  girişim  probleminde üç temel unsur şunlardır: 

EMC Test Antenleri
EMC Test Antenleri
 • Kaynak, 
 • Kuplaj Yolu  
 • Etkilenen sistem

Günümüzde EMC, çok daha hassas şekilde üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Askeri alanlardan uzay teknolojilerine, tıptan endüstriyel uygulamalara veya otomotiv sektörüne kadar her kesim EMC gereklerine uymak durumundadır.  

Elektromanyetik Parazite Bağışıklık Ölçümleri

 • Implus formunda Fönomenler: Statik Elektriğin Deşarjı Electrostatic Discharge, İletkenlerde ani darbe gerilim sivrilikleri
 • Sürekli veya implus formunda Fönomenler: Radyasyon yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, İletkenler yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, 50-Hz- Manyetik alanı yoluyla yüksek frekanslı etkilenme
 • Aşırı gerilim sıçraması, gerilim kesintileri gibi diğer Fönomenler-Voltage dips&Interrupts 
 • Ulusal  radyo ve televizyon alıcıları, 
 • Sanayi üretim ekipmanı, 
 • Mobil radyo donanımı, 
 • Mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı, 
 • TIbbi ve bilimsel aletler, 
 • Bilgi teknolojisi donanımı, 
 • Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, 
 • Hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları, 
 • Elektronik eğitim araçları, 
 • Telekomünikasyon ağları ve ekipmanları, 
 • Radyo ve televizyon yayını vericileri, 
 • Lambalar ve floresan lambalar. 

Yukarıda sayılan araçlar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli Elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.