EMC Test Hizmetleri

EMC Test Hizmetleri

Elektrik ve elektronik mühendisliğinde kullanılan önemli kavramlardan biri olan elektromanyetik girişim ve uyumluluk, özellikle devre tasarımı olmak üzere birçok alanda karşımıza çıkıyor. EMC olarak kısaltılan bu kavramlar üzerinde yapılan çeşitli testler de mevcut. Peki EMC nedir?  Ne gibi etkileri vardır?

EMC testi, elektrikli ve elektronik cihazların çalışma esnasında  çevresine yaydığı dalgalar sonucu yaşanılan performans düşüklüğü, cihazların bozulmaları bu etkilerle ilişkisini belirlemeyi amaçlar. Günlük hayatta birçok farkında olmasak da bu durumla karşı karşıya gelmekteyiz. Cep telefonlarının aracın sistemlerini etkilemesi, cep telefonu ile konuşurken bilgisayar ekranlarındaki görüntüde ve hoparlör de bozulma olması gibi. Bir cok teknolojik aletin bozulmasına sebeptir manyetik bozulmalar yaymaları. 

Teknolojinin devamlı ilerlediği bu dönemde  modern dünyada EMC Testi, bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle nesnelerin interneti dediğimiz döneme girilmesiyle akıllı olmayan cihaz ya da internete bağlanmayan cihaz nerdeyse kalmadığı için bu cihazların birbirini etkileme riski ve cihazların etkilere karşı daha hassaslaşması kaçınılmaz olmuştur. Bu sebepten dolayı da artık modern cihazlarda EMC uyumluluğu tasarım ve geliştirme aşamalarının önemli bir kriteri haline gelmiştir.

EMC Testi, Elektromanyetik Uyumluluk Testi olarak da bilinir.

Günümüzde kullanılan EMC testleri su şekildedir;

Test sırasında aşağıdaki 3 detektör şekli kullanılır; Tepe (Peak) Detector: zamanla değişen bir sinyalin en yüksek seviyesini kaydeder. Ortalama (Average) Detector: zamanla değişen bir sinyalin belirli bir süre boyunca ortalamasını kaydeder. Tepe Gibi (Quasipeak) Detector: belirli bir süre boyunca sinyalin genliğini ve tekrarlama sıklığını kaydeder.

Emisyon testlerinde cihazın hem kablo üzerinden hem de hava ortamına yaydığı elektromanyetik dalgaların seviyeleri ölçülürken, bir diğer test olan bağışıklık testlerinde ise cihazın ortam kaynaklı manyetik alanlardan etkilenip etkilenmediği ve etkileniyorsa seviyesinin tespit edilmesi amaçlanır. Bahsi geçen bütün ölçümler elektromanyetik dalgayı soğurucu malzemelerle kaplanmış özel yalıtımlı yarı ya da tam yansımasız odalarda gerçekleştirilmektedir.

Cihazların hem tasarım aşamasında hem de ürün haline gelmesinin ardından piyasaya sürülmesi öncesinde yapılan EMC testleri sayesinde çevremizde kullandığımız bütün elektronik cihazların hem birbirlerine hem de çevresinde ki diğer canlılara zarar verilmesinin önüne geçilmektedir.

Bütün testlerde kullanılan 4 farklı test ortamı bulunmakta: 

► Ekranlı Oda

► Yarı Yansımasız Oda

► Tam Yansımasız Oda 

► Açık Saha Test Alanı 

 

Emission (Elektromanyetik Parazit Yayma)

Radıated magnetıc fıeld emıssıon (elektromanyetik dalga radyasyonunun ölçülmesi)

Conducted emıssıon (parazit dalga gerilimi ölçülmesi)

Power dısturbance (parazit dalga gücünün ölçülmesi)

Düzgün sürekli olmayan kırılgan parazit dalgaların ölçülmesi

Alçak frekans şebeke parazit dalgaları

Immunity (Elektromanyetik Parazite Bağışıklık)

Implus formunda Fönomenler: Statik Elektriğin Deşarjı Electrostatic Discharge, İletkenlerde ani darbe gerilim sivrilikleri

Sürekli veya implus formunda Fönomenler: Radyasyon yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, İletkenler yoluyla yüksek frekanslı etkilenme, 50-Hz- Manyetik alanı yoluyla yüksek frekanslı etkilenme

Aşırı gerilim sıçraması, gerilim kesintileri gibi diğer Fönomenler-Voltage dips&Interrupts