Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Şirketimiz prensipleri doğrultusunda Belgelendirmenin, bağımsız ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, sektörün uzman denetçileri ile denetimlerini gerçekleştirmekte ve hizmet verdiği tarafsızlık ve bağımsızlık prensibi bulunmaktadır. Şirketimiz hizmet verdiği kamu veya özel kuruluşlar kuruluşlara artı değer yaratmayı hedeflemektedir. Şirketimizin önem verdiği politikaların en başında , nezdinde, ürün ve hizmet belgelendirme faaliyetlerini ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirirken, her zaman tarafsız ve bağımsız davranmakta ve çalışmalar sırasında her zaman objektif kalmaya özen göstermektedir. Şirket nezdinde bunu sağlamaya yönelik gerekli güvenceler oluşturulmuştur.

Şirketimizinde  önem verdiği politikalar vardır onlardan bazıları sunlardır;

politikaların ikincisi ise gizlilik esasıdır. Çalışmalar sırasında elde edilen veya gözlemlenen her türü bilgi ve belgenin ve düzenlenen raporların korunmasına ve gizli kalmasına önem verilmektedir. Bütün belgeler hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bütün kayıtlar, belirlenen süreler içinde ve güvenilir ortamlarda, yasal düzenlemeler aksini öngörmediği takdirde müşteri sırrı olarak korunmaktadır.

Şirketimizin üçüncü temel politikası, faaliyetlerini, Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde gerçekleştirmektir. Şirketimiz nasıl ki ürün ve hizmetlerin belgelendirme çalışmalarında olsun, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetlerinde olsun, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygun hareket ediyorsa, kendi faaliyetlerini de standarda uygun gerçekleştirmek konusunda titizlik göstermektedir.

Bu çerçevede üstlendiği bütün çalışmaları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarına akredite olarak gerçekleştirmekte ve aldığı yetki çerçevesinde ve akreditasyon kurallarına uygun şekilde gerekli rapor ve belgeleri düzenlemektedir.

Şirketimiz aynı zamanda çalışmaları sırasında, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin gerektirdiği koşullara ve Avrupa Birliği direktif ve yönetmeliklerine tam ve eksiksiz olarak uymaktadır. Bu husus şirketimiz politikaları içinde ciddi bir öneme sahiptir.

Şirketimizin önem verdiği bir başka politika, sunulan bütün hizmetlerde, hizmet talep eden kuruluşun sadece ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, bunun dışına çıkmamaktır. Şirketimiz, hizmet verdiği kuruluşların beklentilerini karşılamaya önem vermektedir. Müşterilere her zaman pratik ve ekonomik çözümler sunulmaktadır.

Şirketimiz, müşteri odaklı bir yönetim anlayışı kabul etmiştir ve belirlediği ilkelerinden ödün vermeden bütün müşterilerine eşit koşullarda hizmet sunmakta ve müşteri memnuniyeti yaratmaya çalışmaktadır. Bu şekilde müşteriler nezdinde güven duygusu yaratmakta ve bağlılık yaratmaya çalışmaktadır.

Şirketimiz, bu sektörde faaliyet gösteren rakipleri arasında her zaman birinci sırada olmaya çalışmakta, sektördeki rakiplerini ciddiye almakta, gereksiz yöntemlerle haksız rekabet yaratmamaya çalışmakta ve her zaman rakiplerinin önünde olmaya çalışmaktadır. Bu şekilde şirketimiz, sunduğu bütün hizmetlerde müşterilerine katma değer yaratmaya çalışmakta ve bulunduğu sektörde lider olmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz önem verdiği bir başa politika, insan kaynağı ve altyapı ile ilgilidir. Müşterilerine sunduğu bütün hizmetleri doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde ve güvenilir olarak verebilmek için, bir yandan konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmaya, diğer yandan hızlı, eksiksiz ve kaliteli bir hizmet verebilmek için, en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıya sahip olmaya ağırlık vermektedir.

Şirketimiz ayrıca, kendini sürekli geliştirmektedir. Herseyin usulüne göre yapılmasını sağlamaktadır.