EMC Test Laboratuvarı

EMC Test Laboratuvarı

Bütün elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar, çalışırken doğaları gereği çevreye bir miktar elektromanyetik enerji yayar. Ortaya çıkan veya ortamda var olan bu enerjiden cihazların veya sistemlerin etkilenmesine “elektromanyetik girişim” denir.

Elektromanyetik girişim, cihazların havaya yaydığı uzaysal ışıma ile gerçekleşebileceği gibi cihazın içinden çıkan kablolardan iletkenlik yoluyla da oluşabilir. Elektromanyetik uyumluluk  ise, bir cihaz veya sistemin elektromanyetik ortamda, bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışmaya devam etmesidir. Başka bir ifadeyle, cihaz veya sistemin çalışıyorken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesi olarak tanımlanabilir.

MOBİLİTE olarak, hem komponent hem de araç için gerekli olan kapsamında, EMC testlerini gerçekleştirerek Avrupa’dan E tip onay belgesi sunabilmekteyiz.

Motorlu Taşıtlar – Radyo Parazit Giderici Donanımlar Konusunda Taşıtların Onayı İle İlgili Hükümler EMC , elektrik ve elektronik cihazların çevredeki diğer elektrik ve elektronik cihazlarla etkileşime neden olmaları ya da diğer cihazların etkileşimine maruz kalmalarına yönelik temel koşulları belirler.

Araçların çevresinde hassas alıcıların ve kuvvetli vericilerin artması ile birlikte araçlardaki elektromanyetik uyumluluk konusu önem kazanmış ve hatta zorunluluk haline gelmiştir.

Avrupa birliği içinde elektrik/elektronik cihazların tümü elektromagnetik uyumluluk konusunda bu regülasyonu esas almak zorundadır.

 

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

EMC direktifi bünyesinde elektrik/elektronik elemanlar bulundurarak elektromagnetik etkileşime neden olabilen ya da kendi işlevleri elektromagnetik alanlardan etkilenebilen tüm elektrik/elektronik cihaz ve sistemleri kapsar.

Elektrik/elektronik cihazların yaklaşık tümü EMC direktifi kapsamına girer.

İstisnalar vardır.

EMC deneyleri; öngörülen askeri ve ticari standartlar uyarınca “tam yansımasız oda”, “yarı yansımasız oda”, “açık saha deney alanı” ve “ekranlı odalar” içerisinde gerçekleştirilmektedir. Tam / yarı yansımasız odalar; harici elektromanyetik girişimlerden izole edilmiş ve içleri elektromanyetik soğutuucu malzemelerle kaplanmış özel ortamlardır. Ekranlı odalar ise sadece topraklanmış düz metal plakalardan oluşan harici elektromanyetik girişimlerden izole edilmiş yapıya sahip odalardır.

EMC Laboratuvarında, ülkemizde nadir olarak kurulu bulunan büyük hacme sahip tam ve yarı yansımasız odalar bulunmaktadır. Tam yansımasız oda içerisinde 700 MHz – 40 GHz frekans aralığında izotropik prob kalibrasyonları, yarı yansımasız oda ve açık saha deney alanı birlikte kullanılarak 30 MHz - 40 GHz frekans aralığında yönlü anten kalibrasyonları yapılabilmektedir.