Υπηρεσίες δοκιμών EMC

Υπηρεσίες δοκιμών EMC

Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και η συμβατότητα, η οποία είναι μία από τις σημαντικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική και ηλεκτρονική μηχανική, συναντάται σε πολλές περιοχές, ειδικά στον σχεδιασμό κυκλωμάτων. Υπάρχουν διάφορες δοκιμές σε αυτές τις έννοιες, που συντομογραφούνται ως EMC. Τι είναι η EMC; Ποιες είναι οι επιπτώσεις;

Η δοκιμή EMC στοχεύει στον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ των επιπτώσεων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη λειτουργία και της υποβάθμισης των συσκευών. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλούς στην καθημερινή ζωή, αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν τα συστήματα του οχήματος, όπως η παραμόρφωση της εικόνας στις οθόνες του υπολογιστή και το ηχείο ενώ μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο. Πολλά τεχνολογικά εργαλεία προκαλούν μαγνητική παραμόρφωση.

Σε αυτή την περίοδο συνεχούς τεχνολογικής προόδου, η δοκιμή EMC έχει γίνει μια αναγκαιότητα στον σύγχρονο κόσμο. Συγκεκριμένα, εισάγοντας την περίοδο που ονομάζουμε Διαδίκτυο αντικειμένων, μη έξυπνης συσκευής ή συσκευής που δεν συνδέεται με το Internet, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος οι συσκευές αυτές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και οι συσκευές να γίνονται πιο επιρρεπείς σε αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, η συμβατότητα με τα συστήματα EMC σε σύγχρονες συσκευές έχει καταστεί σημαντικό κριτήριο για τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Η δοκιμή EMC είναι επίσης γνωστή ως δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Οι δοκιμές EMC που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι σαν το νερό.

Το παρακάτω σχήμα ανιχνευτή 3 χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Ανιχνευτής αιχμής: καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο ενός σήματος που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Μέσος ανιχνευτής: καταγράφει το μέσο όρο ενός χρονικά μεταβαλλόμενου σήματος σε μια χρονική περίοδο. Ανιχνευτής Quasipeak: καταγράφει το εύρος του σήματος και τη συχνότητα επανάληψης σε μια χρονική περίοδο.

Στις δοκιμές εκπομπής, μετριούνται τα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που εκπέμπονται από τη συσκευή τόσο στο καλώδιο όσο και στο περιβάλλον του αέρα και στις άλλες δοκιμές οι δοκιμές ανοσίας αποσκοπούν στον προσδιορισμό του εάν η συσκευή επηρεάζεται από τα μαγνητικά πεδία περιβάλλοντος και αν ναι, το επίπεδο της συσκευής. Όλες οι μετρήσεις διεξάγονται σε ειδικά μονωμένους ή μη ανακλαστικούς χώρους, οι οποίοι είναι επενδυμένοι με υλικά απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Με τις δοκιμές EMC που πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά τη διάθεση των συσκευών στην αγορά, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε στο περιβάλλον μας εμποδίζονται να υποστούν ζημιές τόσο μεταξύ τους όσο και σε άλλα ζωντανά πράγματα.

Το 4 χρησιμοποιείται σε όλες τις δοκιμές.

► Θωρακισμένη αίθουσα

► Ημι-ανακλαστική αίθουσα

► Πλήρως ανακαινισμένο δωμάτιο

► Ανοίξτε την περιοχή ελέγχου πεδίου

Εκπομπές (ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές)

Μαγνητική εκπομπή ακτινοβολίας (μέτρηση ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων)

Διεξαγωγή απορρόφησης (μέτρηση της τάσης των κυμάτων παρεμβολής)

Διαταραχή ισχύος (μέτρηση της ισχύος κύματος παρεμβολών)

Μέτρηση των ομαλών μη συνεχών κρουστικών κυμάτων παρεμβολής

Κύματα παρεμβολής δικτύου χαμηλής συχνότητας

Ασυλία (Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή)

Φεμινιστές υπό μορφή Implus: Εκκένωση στατικής ηλεκτροστατικής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, παλμοί τάσης στους αγωγούς

Φιμινιστές σε συνεχή ή εμφυτευμένη μορφή: Εφέ υψηλής συχνότητας μέσω ακτινοβολίας, Εφέ υψηλής συχνότητας μέσω αγωγών, Εφέ υψηλής συχνότητας μέσω 50-Hz-Μαγνητικό πεδίο

Άλλα φωνήματα - Τάσεις τάσης & Διακοπές όπως πιτσιλίσματα υπέρτασης, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος