ვინ ასრულებს EMC ტესტი

ვინ ასრულებს EMC ტესტი

Tüm elektrik ve  elektronik ile ilgilenenler  tarafından yaptırılmaktadır. Günümüzde çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır.Otomotiv sanayi vb.

როგორც ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობის მწარმოებელი და იმპორტიორი, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი პროდუქცია სხვა ელექტრო მოწყობილობებთან შეესაბამებოდეს. შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით, მთავრობებმა განახორციელეს EMC სტანდარტი.

Pille çalışanlardan yüksek voltajlı kurulumlara kadar her yerde , elektrikli cihaz ve sistemlerin tümü için kuralları olup  belirlemektedir. Herkezin kendi adına EMC kriterlerine sahip ürünlerinde bazı beklentileri vardır.

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC) დირექტივა - 2004 / 108 / EC მოითხოვს ელექტრო და ელექტრო მოწყობილობებს, რათა შეიქმნას მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის RF ჩარევა, ისე, რომ არ ჩაერიოს სხვა აღჭურვილობა.