Γιατί απαιτείται EMC

Γιατί απαιτείται EMC

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη ζωή μας βρίσκονται σε μεγάλο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Παρατίθενται παραδείγματα θορύβου υπολογιστή κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

Όλες αυτές οι αντιξοότητες μπορεί να προκαλέσουν ελαττωματικά προϊόντα και να προκαλέσουν σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Από αυτή την άποψη, η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα έχει μεγάλη σημασία.

Υποχρεωτικά Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή τα ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το Πιστοποιητικό / Σήμανση CE προκειμένου να είναι σε θέση να διαθέσουν στην αγορά το μηχάνημα 2014 / 30 / EU πρέπει να συμμορφώνεται με τα υποχρεωτικά πρότυπα που ορίζονται στην Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

Πρότυπα EMC:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

(MIL STD461E) Στρατιωτικές συσκευές. Ηλεκτρικές / Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Συσκευές και Υποσυστήματα

CE101 (30Hz έως 10kHz),

CE102 (10kHz έως 10MHz)

CS114 (10KHz έως 400MHz)

CS115 (30ns Pulse Width),

CS116 (10kHz έως 100MHz απόσβεση ημιτονοειδούς κύματος)

RE101 (30Hz έως 10kHz),

RE102 (10kHz έως 18GHz)

RS101 (30Hz έως 100kHz),

RS103 (80MHz έως 18GHz, 20V / m)

(MIL STD 220B) Ηλεκτρικά φίλτρα (Δοκιμή απόδοσης φίλτρου)

(IEEE STD 299) Περιβάλλοντα δοκιμασμένων δοκιμών (μέτρηση απόδοσης ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

(TS EN 61000 - 4 - 2) Δοκιμή ακτινοβολίας ηλεκτροστατικής εκκένωσης

(TSN 61000 - 4 - 3) Δοκιμή ατρωσίας ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (20MHz - 3GHz, 30V / m)

(TS EN 61000 - 4 - 4) Δοκιμή ηλεκτρικής ταχείας μεταβατικής κατάστασης / έκρηξης

(TS EN 61000 - 4 - 5) Ανοσολογική εξέταση κατά των αιφνίδιων ανυψώσεων

(TS EN 61000 - 4 - 6) Ανοσοποιητικό τεστ κατά της παραμορφωμένης παραμόρφωσης που προκαλείται από τα πεδία RF

(TS EN 61000 - 4 - 8) Δοκιμή ατρωσίας μαγνητικού πεδίου συχνότητας δικτύου

(TS EN 61000 - 4 - 9) Δοκιμή ανοσοποιητικού μαγνητικού πεδίου

(TS EN 61000 - 4 - 11) Δοκιμή ατρωσίας για τάσεις τάσης, μικρές διακοπές και αλλαγές τάσης

Διαταραχές κοινής λειτουργίας που μεταδίδονται στην περιοχή συχνότητας 61000Hz - 4 kHz (TS EN 16 - 0 - 150)

(TS EN 61000 - 3 - 2) Τρέχουσα διάχυση των αρμονικών

(TS EN 61000 - 3 - 3) Διακυμάνσεις τάσης και οριακές τιμές αποκοπής

(TS EN 55011), (TS EN 55025), (TS EN 55022) Τάση παραμόρφωσης σημείου σύνδεσης

(TS 4008 - 55014), (Οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές και άλλες συσκευές)

(TS EN 61000 - 6), (TS EN 1 - 61000 - 6) Οικιακές μονάδες, εμπορικά και ελαφρά βιομηχανικά περιβάλλοντα

(EN EN 61000 - 6 - 2), (EL EN 61000 - 6 - 4) Συσκευές Βιομηχανικού Περιβάλλοντος

(TS EN 60601 - 1 - 2) Ηλεκτρικές Ιατρικές Συσκευές

(TS EN 61326 - 1) Ηλεκτρολογικό υλικό για τη μέτρηση, τον έλεγχο και τη χρήση σε εργαστήριο

(TS EN 61204 - 3) Τροφοδοτικά χαμηλής τάσης (έξοδος DA)

(TS EN 301 489-1) Ζητήματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ακτινολογίας - Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Δοκιμές Ανοσοποίησης και Διάδοσης για Ραδιοεξοπλισμό και Υπηρεσίες

(TS EN 12015), (TS EN 12016) Ανελκυστήρες, συσκευές κυλιόμενων κυλιόμενων κλιμάκων που χρησιμοποιούνται σε

TS EN 60974 (10), συσκευές συγκόλλησης τόξου

(TS EN 62040 - 1), (TS EN 62040 - 2) Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (KGS)

(TS EN 62310-2) Στατικά συστήματα μετάδοσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

(TS EN 50293) Συστήματα σημάτων οδικής κυκλοφορίας

(TS 7425 EN 60730-1) Συσκευές αυτόματου ελέγχου

(TS EN 50130 - 4), Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Δοκιμές ατρωσίας για συστήματα πυρανίχνευσης, αντιδιαρρηκτικού και γενικού σκοπού

(TS EN 50270) Συσκευές ανίχνευσης καυστικών και τοξικών αερίων

(TS EN 61547) Συσκευές που χρησιμοποιούνται για γενικό φωτισμό

(IEC 60533) Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Εγκαταστάσεις σε Πλοία

(TS EN 50121-3-2) Σιδηροδρομικές Εφαρμογές - Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 3-2: Τραίνο - Εξοπλισμός

(TS EN 60255-26) Κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για τη μέτρηση των ηλεκτρονόμων και των συσκευών προστασίας

(OIML R 117 - 1) Δυναμικά συστήματα υγρής μέτρησης

(ISO 7637 - 2, ISO 7637 - 3) Ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία