Кой Извършва EMC тест

Кой Извършва EMC тест

Изграден е от онези, които се занимават с цялото електричество и електроника. Днес се наблюдава най-вече в автомобилната индустрия и т.н.

Като производител и вносител на електрическо и електронно оборудване е важно да се гарантира, че вашите продукти са съвместими с друго електрическо оборудване. За да се гарантира спазването на правилата, правителствата прилагат стандарти за ЕМС.

Той определя и задава правила за всички електрически устройства и системи, от захранване с батерии до инсталации с високо напрежение. Всеки има някои очаквания за своите продукти с EMC критерии.

Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) - 2004 / 108 / EC изисква електрическо и електронно оборудване да генерира само ограничено количество RF смущения, така че да не пречи на друго оборудване.