Кой Извършва EMC тест

Кой Извършва EMC тест

Всички те са направени от тези, които се интересуват от електричество и електроника. Днес тя се среща най-вече в автомобилната индустрия и т.н.

Като производител и вносител на електрическо и електронно оборудване е важно да се гарантира, че вашите продукти са съвместими с друго електрическо оборудване. За да се гарантира спазването на правилата, правителствата прилагат стандарти за ЕМС.

От батерии до високоволтови инсталации съществуват правила за всички електрически уреди и системи. Всеки има някои очаквания в собствените си продукти с критерии за ЕМС.

Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) - 2004 / 108 / EC изисква електрическо и електронно оборудване да генерира само ограничено количество RF смущения, така че да не пречи на друго оборудване.