Електромагнитна съвместимост

Изисква се от Европейския съюз за електронни устройства
Можете да имате ЕМС тестове от нашата лаборатория.

Какво представлява ЕМС Заявете тест

Лаборатория за изпитване на ЕМС

Ние провеждаме EMC Electro Magnetic Compatibility тестове с нашата технологична инфраструктура и експертни електроинженери във всички честотни диапазони от 1hz до 60 ghz

Нашият експертен екип е завършил ЕМС тестове веднага и служи като сертифицирана акредитирана организация, без да чака клиенти.

Услуга за изпитване на ЕМС

Спектър EMC

Отчетите за електромагнитния спектър на ЕМС се извършват в съответствие със стандартите.

ЕМС Екологични ефекти

При тестовете за електромагнитна съвместимост всички околни ефекти се изчисляват на пълно работно време.

Активни режими на EMC

В EMC теста са изчислени лъчевият режим на излъчване, режимите на свързване, механизмите на проводимост.

Изпитване за емисии на ЕМС

При изпитванията за електромагнитна съвместимост на електромагнитната съвместимост се изчисляват емисионните изпитания.